Кирил Барбареев: Невозможно е учениците по сите 15 предмети, да имаат петки

Добрата педагогија или современата педагогија е таа педагогија која дава резултати. Она што светот го прави во последните 30 години со педагогијата, при работата со децата и учениците укажува на фактот дека без поврзување на содржините со реалноста, децата не ја гледаат релевантноста и користа од тоа што го учат. Во тие ситуации, учењето го … Continue reading Кирил Барбареев: Невозможно е учениците по сите 15 предмети, да имаат петки